Pomiary emisji|Pomiary hałasu|Pomiary zapylenia

„LAB-SERWIS”jest w stanie podjąć się różnych pomiarów. Robimy pomiary i badania w środowisku pracy oraz pomiary emisji do atmosfery. Dodatkowo realizujemy także pomiary emisji hałasu przemysłowego, pomiary emisji pyłów i gazów do atmosfery, pomiary czynników szkodliwych, emisji metali do atmosfery. Wykonujemy takoż pomiary zapylenia, badanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach, badanie zawartości substancji chemicznych, badanie zawartości metali i tlenków metali, pomiary hałasu, dobór ochronników słuchu. Dzięki naszej prężnej pracy posiadamy certyfikat akredytacji PCA. Nasza firma istnieje od 2008 roku. Jesteśmy firmą elastycznie rozwijającą się i uprawiającą ciągle najnowsze technologie. Nasza firma znajduje obszarze całego państwa.